Dopis členům České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Vážená kolegyně / vážený kolego,

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku má za sebou další rok své činnosti, což je příležitost ke krátkému bilancování.

Mezi významné úspěchy řadíme přijetí naší skupiny do mezinárodních organizací European Head and Neck Society a International Federation of Head and Neck Oncologic Societies. Za velice úspěšné řadíme také Společné setkání kooperativních skupin pro nádory hlavy a krku Česka a Rakouska, kterého se zúčastnili i zástupci přípravného výboru Slovenské kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Konference proběhla v krásném a poměrně netradičním prostředí Louckého kláštera ve Znojmě ve dnech 7. – 8. června 2018 za účasti téměř 100 lékařů ze všech tří zemí. Prezentace na konferenci byly rozděleny do několika tematických skupin, významné místo mělo i Young scientists’s forum, kde přednášeli nejmladší kolegové, především postgraduální studenti.

V současné době jsme převedli webové stránky skupiny pod naši přímou správu, tak abychom mohli informace pružněji aktualizovat. V současné době jsou v přestavbě a budeme se snažit, aby jejich nová podoba přehledným způsobem referovala minulou i budoucí činnost skupiny.

V příštím roce bychom rádi zorganizovali opět další dvě společná setkání. První, půldenní setkání zaměřené na vědecké projekty a preklinickou problematiku podobně jako v prosinci 2017, by se mělo konat v dubnu (termín a místo bude ještě upřesněno). Větší, dvoudenní setkání, je pak předběžně plánováno na 11. – 12. října a rádi bychom ho uspořádali v jihočeském Táboře. Upřesňující informace o datech, místech konání a programech obou zmíněných akcí Vás budeme s předstihem informovat.

Dovolujeme si též připomenout závazek členů skupiny hradit členský příspěvek. V letošním roce jsme tuto povinnost nepřipomínali a členů, kteří si na ni spontánně vzpomněli, je jen menšina. Ostatním navrhujeme, aby uhradili rovnou částku 400 Kč, čímž záležitost vyřídí i pro rok 2019. Zašlete prosím své příspěvky, podobně jako v minulém roce, na číslo účtu: 2201202628 / 2010 (Fio banka) a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení, aby byla platba správně přiřazena.

Milí přátelé, závěrem bychom Vám rádi popřáli klidné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2019. Těšíme se na další setkání na akcích naší kooperativní skupiny.

prim. MUDr. Milan Vošmik, PhD                                                             prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

 

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s.
IČO 05779294
Adresa:      Praha 5, V Úvalu 84, 150 06
Předseda:                        Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
e-mail: jan.klozar@fnmotol.cz
Sekretář: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
e-mail: milan.vosmik@fnhk.cz
http://www.hnc-group.cz