AKTUALIZACE: Volby do výboru a RK společnosti MFCH

Vážení členové Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP,

stávající výbor Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP svým usnesením z 8.1.2021 vyhlásil volby do výboru a revizní komise na volební období 2021 – 2024.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:

Jiří Stránský, MUDr., Ph.D., MBA (předseda)

Michal Šipoš, MUDr.

Tomáš Křiva, MUDr.

Volby proběhnou elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

V termínu od 1.3.2021 do 14.3.2021 budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kterými jsou všichni členové společnosti. Každý volič může volit pouze jednou. Vybrat můžete max. 7 členů výboru a 3 členy revizní komise. Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektr. volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Elektronická volba je otevřena do půlnoci 14.3.2021

Výsledky voleb budou vyhlášeny do 31.3.2021 na webových stránkách společnosti.

Sledujte prosím své mailové adresy s dalšími informacemi o volbách.

Přeji Vám dobrou volbu.

11.2.2021

předseda volební komise Jiří Stránský, MUDr., Ph.D., MBA ČLS JEP


Vážení členové Společnosti MFCH ČLS JEP,

během března 2021 proběhnou volby do výboru a revizní komise Společnosti MFCH ČLS JEP.

Aktualizujte svoje emailové adresy cestou emailu ČLS JEP cle@cls.cz nejpozději do 31.1.2021.

Děkuje výbor Společnosti MFCH ČLS JEP