Přihlašování na vzdělávací akce IPVZ

Členové České stomatologické komory se již opět mohou registrovat na vzdělávací akce IPVZ. Problém se zadáním čísla člena „ČLK“ vyřešte předřazením dvou nul (00) a dopsáním čísla člena“ČSK“ v příslušné kolonce.