Stomatologické výkony v roce 2022

Pravidla a podmínky pro vykazování a úhradu ambulantních stomatologických služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022.

Z nových úprav je nejdůležitější nově vyjádřený vztah pracoviště s odborností 605 k možnosti nasmlouvat uvedené výkony:

odbornost 605 – Jde o odbornost orální a maxilofaciální chirurgie. Tuto odbornost mají absolventi specializačního vzdělávání v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Orální a maxilofaciální chirurg je vždy automaticky zubním lékařem s odbornou způsobilostí, proto zdravotní pojišťovna s poskytovatelem s odborností 605 může sjednat základní soubor výkonů pro odbornost 014. Další výkony nad rámec základního souboru výkonů lze s poskytovatelem s odborností 605 sjednat jen za předpokladu, že u něj vykonává povolání zubní lékař, který je držitelem osvědčení ve  stomatochirurgii (CH), v parodontologii (PA) nebo v pedostomatologii (PE). Tyto další výkony pak poskytovatel s odborností 605 může poskytovat jen prostřednictvím zubního lékaře, který je držitelem příslušného osvědčení.

Ke stažení zde