Webináře o spánku

Vážení kolegové,

Neurologická klinika 1. LF a VFN od 1. 1. 2022 organizuje webináře o spánku a jeho poruchách.
Příspěvky jsou asi na půl hodiny s následnou diskusí. Snažíme se o aktuálnost a zároveň o co
největší souvislost s medicínou denní praxe.
Zveme k účasti lékaře a zdravotníky všech odborností, studenty medicíny a jiných
zdravotnických oborů.
Zájemci se registrují vyplněním formuláře na webové stránce neurologické kliniky 1 .LF UK
Webináře o spánku a jeho poruchách – Neurologická klinika – 1. lékařská fakulta UK a VFN (cuni.cz)
(tlačítko Registrace na této stránce) nejpozději dva dny před webinářem. Registrovaným
následně rozešleme Emailem link pro připojení k webináři.
Níže je program na druhý trimestr roku 2022.

7. 4. 2022
MUDr. Jitka Bušková, PhD.
Národní ústav duševního zdraví a psychiatrická klinika 3. LF UK, Klecany
Spánková obrna

5. 5. 2022
MUDr. Michal Matyášek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole
Otorinolaryngologie a chirurgická léčba spánkové apnoe – komu můžeme pomoci a co od
takové operace očekávat

2. 6. 2022
MUDr. Simona Dostálová, PhD.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Noční spánek – ideál vs. realita

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA
Centrum pro poruchy spánku a bdění
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30, 12821 Praha 2