Příprava dalších doporučení v onkologii hlavy a krku

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Česká kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku pokračuje v přípravě dalších doporučení pro léčbu nádorů hlavy a krku.

Diskuze a případné závěry jsou plánovány jako součást konference ve Znojmě ve dnech 29. září až 2. října.

Mezi diskutovanými tématy s cílem vytvoření mezioborového konsenzu bude:

  • sledování pacientů.
  • doporučení stomatologické péče o onkologické pacienty.
  • polykání opět

Široká účast maxilofaciálních chirurgů věnujících se onkologii hlavy a krku na přípravě doporučení je velmi vhodná.

Doposud vydaná doporučení kooperativní skupiny najdete na http://www.hnc-group.cz/doporuceni.cz.