Zemřel docent MUDr. Jiří Ramba, DrSc.

Dne 23. ledna 2023 zemřel krátce před svými 83. narozeninami výrazný a charizmatický český dětský traumatolog, specialista na čelistní a obličejovou chirurgii.

Léčba dětských úrazů obličeje u dětí, malformace a deformity obličeje a čelistí, sledování jejich vývoje v průběhu růstu a dospívání spojené s cílenými fyziologickými studiemi funkce čelistních kloubů a zkušenosti s jejich léčením a s dlouhodobým sledováním deformací daly vznik jeho odborným pohledům chirurgického specialisty na posuzování původu deformit lebečních kostí. své zkušenosti prosadil jako metody pomocné historické vědy v paleochirurgickém a paleorentgenologickém zkoumání kosterních pozůstatků. Od roku 1982 se stal společně s prof. Jaroslavem Komínkem opakovaně vyžadovaným spolupracovníkem prof. Emanuela Vlčka při posuzování antropologicky zaměřeného výzkumu, například při vyšetřování lebek historických osobností.

O svých závěrech seznamoval kulturní veřejnost v řadě populárně naučných publikací psaných poutavou krásnou češtinou, která z nich činí nesporný čtenářský zážitek. Povedlo se to v knihách Slavné české lebky, Antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie (2005), Tajemství Karla IV. Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání (2015) i Záhada nemoci Karla IV. Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie (2020). Měli jsme to potěšení v roce 2021 při Dni seniorů přednášku doc. Ramby Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie vyslechnout také v ČLS JEP a ocenit jeho erudovanost.

Čest jeho památce.

 

Převzato z https://www.cls.cz/aktuality/zemrel-docent-mudr-jiri-ramba-drsc-12564