Čtvrtstoleté výročí docenta Petera Tvrdého na klinice ÚČOCH v Olomouci

Čtvrtstoleté výročí docenta Petera Tvrdého na klinice ÚČOCH v Olomouci – LKS časopis (lks-casopis.cz)

Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., se narodil na Slovensku v Trnavě. Většinu života ale strávil na Moravě, v Olomouci. Tam vystudoval nejprve stomatologii, pak všeobecnou medicínu a v roce 1999 nastoupil na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde působí dosud – od roku 2012 jako přednosta. Kromě vedení kliniky je předsedou Specializační oborové rady České republiky pro vzdělávání zubních lékařů v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie, předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR, místopředsedou výboru České společnosti maxilofaciální chirurgie a předsedou Oborové rady pro postgraduální studium v oboru stomatologie na LF UP.

číst dále ->

16. 3. 2024 LKS 03/2024  LKS. 2024; 34(3): S34 – S35 Autor: Ladislav Šolc Fotografie Ladislav Šolc