3. Autotransplantační kongres

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 19/05/2022 - 21/05/2022
Celý den

Kategorie


Termín:
19.05.2022 – 21.05.2022

Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem svým, a jménem celého
organizačního výboru pozval na výjimečnou odbornou akci,
a to na 3. kongres autotransplantace zubů, který se uskuteční
ve dnech 19.–21. května 2022 v Praze v České republice.
Není náhodou, že Praha je po Sopotech (Polsko) a Rotterdamu
(Holandsko) teprve třetím místem, které má tu čest hostit
stomatology, kteří se zajímají oproblematiku autotransplantace
zubu, neboť autotransplantace mají v České republice více než
25 letou tradici a jsou dnes již běžným výkonem prováděným
na specializovaných pracovištích po celé republice.
Tato akce je mimořádná i v tom, že z odborného hlediska
spojuje několik stomatologických disciplín dohromady,
a to především ortodontisty s dentoalveolárními chirurgy,
estetickými stomatology, ale i protetiky. Z toho důvodu se také
kongres uskuteční pod společnou záštitou České ortodontické
společnosti s Českou akademií dentální estetiky a Českou
stomatochirurgickou společností.
Hlavní témata kongresu jsou zvolena tak, aby oslovila lékaře
všech těchto specializací a umožnila tím komplexní pohled
na problematiku autotransplantace zubu. Podařilo se nám
sestavit vynikající odborný program, kde nebudou chybět
špičkoví odborníci zaobírající se tímto tématem, jako jsou
prof. L. Andersson, prof. O. Schwartz, Dr. Ewa Czochrowska,
Dr. P. Plakwicz, celý Rotterdam team, ale i nevšední přednášející
na tomto poli, jako je například Dr. Marco Rosa. Je nám
nesmírnou ctí, že jedním z klíčových přednášejících bude také
profesor Mitsuhiro Tsukiboshi, který také povede 19. května
celodenní kurz.
Jako místo kongresu jsme zvolili moderní kongresové centrum
Cubex, které navazuje na významné české kubistické období
v architektuře i designu, a které je umístěno v příjemném
dosahu od historického jádra města.
Vážené kolegyně a kolegové, bude mi velkou ctí Vás přivítat
v nádherné hlavním městě České republiky, v historické
i moderní Praze, kde můžete strávit překrásný prodloužený
víkend i se svými blízkými, a tak si celý kongres užít jak
odborně, tak společensky.
Na shledanou v květnu v Praze.

Dr. Ivo Marek, PhD.
President kongresu