30. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 07/11/2017 - 10/11/2017
Celý den

Místo konání
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna

Kategorie


FESS

Webové stránky: orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2017
Kategorie: ostatní

Kontakt: Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.
E-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz