XXV. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 02/02/2023 - 03/02/2023
Celý den

Kategorie


Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP

Česká společnost maxilofaciální chirurgie

Oblastní stomatologická komora v Olomouci

si Vás dovolují pozvat na

XXV. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

konané ve dnech  2. – 3. února 2023

pod záštitou

děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého

prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.

Místo konání:

Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci

Malá pravá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci

Hněvotínská 6

 Slavnostní zahájení sympózia: února 2023 ve 13.00 hod.

PROGRAM