Iniciativa předsedy IAOMS

Vážené kolegyně a kolegové.

dovoluji si Vás oslovit s žádostí o sdílení Vašich e-mailových kontaktů pro Mezinárodní společnost orálních a maxilofaciálních chirurgů.

Pokud budete souhlasit, umožní to lepší vzájemný kontakt, příležitost účasti na vzdělávacích programech, informace o členství v IAOMS a také o kongresu ICOMS.

Předem děkuji za Vaše vyjádření, v příloze přeposílám dopis předsedy IAOMS.

V úctě

doc.  MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

místopředseda České společnosti maxilofaciální chirurgie

Czech IAOMS Councillor

přednosta kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie

LF UP a FN Olomouc

Peter.Tvrdy@fnol.cz

Letter from Dr. Nair to Dr. Tvrdý – Czech Republic (005)