Autor: Štěpán Pohanka

Posted in Financování léčebné péče

Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce

Provedení sutury po extrakci stálého zubu nebo radixu v indikovaných případech týkajících se stavění krvácení či jeho prevence u pacientů na antitrombotické léčbě a dále v indikovaných případech týkajících se pacientů…

Čtěte více Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce
Posted in Vzdělávání

Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/14762/36077/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%201-2018.pdf

Čtěte více Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony.
Posted in Odborná společnost Vzdělávání

Second pilot of EIOMFA – opětovné prodloužení uzávěrky do 30.4.2018

Invitation to all Czech trainees to participate in the second pilot of the European In-Training Assessment Oral & Maxillofacial Formative Assessment (EIOMFA) Dr. Patrick Magennis PDF – European Formative OMF…

Čtěte více Second pilot of EIOMFA – opětovné prodloužení uzávěrky do 30.4.2018
Posted in Odborná společnost

Výsledky voleb MFCH ČLS JEP, z.s.

Výbor společnosti Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS MUDr. Oldřich Res Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. prim. MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D. prim. MUDr. Aleš…

Čtěte více Výsledky voleb MFCH ČLS JEP, z.s.
Posted in Odborná společnost

Pozvánka k volbám do výboru a revizní komise MFCH

VÁŽENÍ ČLENOVÉ České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s. usnesením jednání výboru naší společnosti byly vyhlášeny volby do výboru a revizní komise. Volby probíhají elektronicky ve spolupráci ČLS JEP s…

Čtěte více Pozvánka k volbám do výboru a revizní komise MFCH